Hạt điều SP

Liên hệ

Hạt điều vỡ mảnh nhỏ.

Độ ẩm: tối đa 5%

Bể: tối đa 10%

Hạt dưới cấp: tối đa 10%

Tổng lỗi: tối đa 8%

Bao bì

  • Bao bì nhựa PE hút chân không
  • Hộp thiếc 10kg
Contact now