Hạt điều LP01

Liên hệ

Hạt điều vỡ mảnh lớn. Mảnh vỡ của nhân có màu nâu nhạt, ngà nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm. Mãnh nhân có thể có lốm đốm nâu nhạt hay nám trên bề mặt, nhưng không quá 20% bề mặt của mãnh nhân bị ảnh hưởng.

Độ ẩm: tối đa 5%

Bể: tối đa 10%

Hạt dưới cấp: tối đa 10%

Tổng lỗi: tối đa 8%

Bao bì

  • Bao bì nhựa PE hút chân không
  • Hộp thiếc 10kg
Contact now